Povratak na Trešnjevac

Trešnjevac 5. r.

 1. Bajus Peter
 2. Balaž Kološ
 3. Bata Edina
 4. Bata Janoš
 5. Bičkei Aron
 6. Besedeš Evelin
 7. Fendrik Dorina
 8. Fodor Helena
 9. Mačai Nikolet
 10. Turi Kristian
 11. Vajda Blanka
 12. Zaboš Akoš