Povratak na Zaposleni

Uprava škole

                      Direktor:   Vajda Atila
                    Zamenik direktora: Tukač Piroška
                 Koordinatori:  Bičkei Angela
                                                        Roža Čekić Antoaneta
Pedagoški rukovodilac:  Feješ Vajda Beata
        Sekretar / pravnik:  Urban Noemi
               Administrator:  Gabrić Roža
                Računovođa:   Erdeg Maria
                      Psiholog:  Sanja Molnar