Povratak na Zaposleni

Nastavnici

Srpski jezik kao nematernji:

Babarci Fazekaš Karolina ( Orom)

Borza Sladaček Ana (Trešnjevac)

Mesaroš Agneš (Trešnjevac, Totovo Selo)

Kukli Ščekić Tijana ( Totovo Selo)

Mađarski jezik i književnost:

Čikoš Anita (Trešnjevac)

Vaš Šarolta (Orom)

Rafai Boroš Monika (Totovo Selo)

Engleski jezik :

Babarci Fazekas Karolina (Orom)

Nađ Abonji Daniel (Totovo Selo, Trešnjevac)

Balint Agota (Totovo Selo)

Gazdag Ema (Orom, Trešnjevac)

Nemački jezik:

Astaloš Laura ( Orom)

Balint Agota (Trešnjevac, Totovo Selo)

Likovna kultura:

Kukli Ščekić Tijana (Trešnjevac, Orom i Totovo Selo)

Muzička kultura:

Piliši Ibolja (Trešnjevac)

Vaš Šarolta (Orom)

Rafai Boroš Monika (Totovo Selo)

Istorija:

Revid Jene (Trešnjevac i Totovo Selo)

Dukai Szél Dóra (Orom)

Geografija:

Sabo Roland  (Trešnjevac, Orom i Totovo Selo)

Fizika:

Balint Betina  (Trešnjevac, Orom i Totovo Selo)


Matematika:

Juhas Sabolč (Trešnjevac, Totovo Selo)

Poša Kenjereš Boglarka (Orom, Totovo Selo)

Piliši Ibolja (Trešnjevac)

Biologija:

Nađ Nemedi Edina (Trešnjevac, Orom i Totovo Selo )

Balint Betina (Totovo Selo)

Hemija:

Vismeg Tamaš (Trešnjevac, Orom i Totovo Selo)

Tehnika i tehnologija:

Dukai Sel Dora (Trešnjevac, Orom)-Takač Anastazia

Skitšak Silard (Totovo Selo i Trešnjevac )- Takač Anastazia

Fizičko vaspitanje:

Rakin Nikola (Totovo Selo, Orom)

Lazarević Miladin (Trešnjevac)

Informatika:

Skitšak Silard  (Trešnjevac, Totovo Selo)

  Dukai Sel Dora (Orom)-Takač Anastazia

Verska nastava:

Pejić Daniela (Orom, Totovo Selo)

Bičkei Biro Ildiko(Trešnjevac)

Građansko vaspitanje:

Rafai Boroš Monika (Totovo Selo)

Piliši Ibolja (Orom)