Povratak na Orom

Orom, 3.r.

  1. Eseš Lena
  2. Feješ Edina
  3. Madar Martin
  4. Njari Suzana
  5. Olah Lara
  6. Pete Akoš
  7. Remete Rita
  8. Šandor Heidi
  9. Tertelji Regina
  10. Vajda Balaž