Povratak na Orom

Orom, 6.r.

 1. Bontović Kiti
 2. Čikoš Edvard
 3. Dobo Krištof
 4. Jo Mark
 5. Kolompar Kristina
 6. Milutinović Loreta
 7. Nađ Mark
 8. Nogradi Edvin
 9. Pap Izolda
 10. Purger Petra
 11. Šandor Balaž
 12. Šandor Sabolč
 13. Šereš Hargita
 14. Šoti Abel
 15. Sabo Virag
 16. Torma Brigita
 17. Vajda Akoš