Iskolanap Tóthfaluban

Arany János 1846-ban írta meg a Toldit, mellyel országos hírnévre tett szert, és örökre fennjegyzik a magyar irodalom nagyjai között.
Arany a műveiben olyan örök emberi értékeket versel meg, melyek mind a mai napig pásztortűzként, jelzőtűzként világítanak a mai kor emberének.
Iskolánk büszkén viseli nevét, és a bennük dolgozók és tanulók igyekszenek a nagy költő iránymutatása szerint élni.
Az alsós diákok a könyvekről verseltek, míg a felsősök Arany életéhez köthető anekdotákat elevenítettek fel.
A falu és a szülői tanács képviselői is jelen voltak a kis ünnepségen.

Képek